„ Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai”

Beneficiarul U.A.T. Orașul VALEA LUI MIHAI, cu sediul în Oraș Valea Lui Mihai, Calea Revoluției nr. 2, județul Bihor, a semnat la data de 23.09.2020 contractul de finanțare nr. 5783, cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI în calitate de Autoritate de Management și AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea Proiectului, cod SMIS 125400, intitulat Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai. Valoarea totală a proiectului este de 22,555,639.90 lei din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile fiind 22,097,533.78 lei.

Proiectul a primit finanțare în cadrul REGIO Programul Operațional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Proiectul este implementat în perioada 19.04.2017 – 30.09.2023 în orașul Valea lui Mihai.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Valea lui Mihai prin măsuri integrate care pun accent pe îmbunătățirea serviciilor, infrastructurii educaționale și a spațiilor verzi publice.

  • Prin reabilitarea corpurilor A și B ale imobilului C1 a școlii Gimnaziale ”Zelk Zoltan”, precum și construirea unui nou corp de clădire compus din 12 săli de clasă pentru nivel gimnazial și a unei cabine portar se va îmbunătăți infrastructura școlară pentru cei 647 elevi ai Școlii Gimnaziale Zelk Zoltan din orașul Valea lui Mihai.
  • Prin realizarea parcului public cu o suprafață de 224.573 mp din Orașul Valea lui Mihai se va a crea un spațiu adecvat care să asigure locuitorilor facilități sportive și recreaționale, condiții pentru mișcare în aer liber, zone care să fie o adevărată oază de liniște și verdeață realizând-se astfel condițiile pentru îmbunătățirea calității vieții urbane a locuitorilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor de educație pentru 647 elevi ai Școlii Gimnaziale Zelk Zoltán din orașul Valea lui Mihai prin modernizarea și extinderea clădirii existente și prin construirea unui corp de clădire nou.

Dotarea școlii cu 1105 bucăți de echipamente și mobilier necesare pentru desfășurarea activităților specifice sectorului educațional.

Creșterea eficienței energetice din cadrul Școlii Gimnaziale Zelk Zoltan prin instalarea de panouri solare fotovoltaice

…și prin instalarea de corpuri de iluminat LED și cu senzori de mișcare/prezență.

Crearea spațiului necesar pentru satisfacerea nevoilor de agrement și recreere a populației urbane de 9.902 locuitori prin reconversia și defuncționalizarea terenului degradat de pe strada Hunyadi János având o suprafață totală de 224.573 mp.

Accesibilizarea infrastructurii educaționale și a parcului public pentru persoane cu dizabilități.

Amenajare zonă Karting.

Amenajare zonă Skate.

Amenajare teren pentru diferite jocuri de minge.

Amenajare zonă de alergare.

Amenajare scenă deschisă.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.